Auteursrecht en Kopieerrecht

Pas op! Niet elk optreden valt onder de collectieve BUMA-overeenkomst

In de evaluatie tussen KNMO en BUMA is geconstateerd dat veel verenigingen niet goed op de hoogte zijn van de inhoud van de collectieve overeenkomst voor de auteursrechten. Dit geldt vooral als het gaat om wat wel/niet onder deze overeenkomst valt.

Het is altijd erg vervelend als een vereniging bijvoorbeeld na een concert met een betaalde (al dan niet professionele) solist onverwacht geconfronteerd wordt met een factuur van de BUMA, terwijl men verwachtte dat dit onder de collectieve overeenkomst zou vallen. Daarom vragen we uw aandacht

Zie voor meer uitgebreide informatie over de overeenkomst, met de regels en voorwaarden de KNMO-website: http://www.knmo.nl/diensten/bumastemra/

FEMU-licentie voor additioneel kopiëren van bladmuziek

Het Algemeen Bestuur van de KNMO heeft besloten om niet in te gaan op het verzoek van de FEMU om een collectieve overeenkomst af te sluiten voor de regeling “additioneel kopiëren”.

Het staat verenigingen vanzelfsprekend vrij zelf een licentie aan te schaffen.

In de KNMO-kennisbank vindt u meer informatie over de rechten en plichten van verenigingen met betrekking tot kopiëren:
https://www.knmo.nl/kennisbank/artikelen/wet-en-regelgeving/femu-kopieren-en-digitaal-beheer-bladmuziek/.