Show, Mars en Percussie reglementen

Hieronder vindt u de reglementen die betrekking hebben op Show, Mars en Percussie.

Alle geldende concoursreglementen voor de doelgroep vindt u op de KNMO-website.
Klik hier om naar de website te gaan.