Raamleerplannen

Alle examens van de KNMO en haar bonden vinden plaats volgens de eisen uit de Raamleerplannen voor blazers en slagwerk.
Kandidaten dienen volgens deze plannen te zijn opgeleid.

Informatie over de huidige Raamleerplannen en de vernieuwde plannen die vanaf seizen 2015-2016 gaan worden gehanteerd is te vinden op de KNMO-website:
http://www.knmo.nl/doelgroepen/educatie-jeugdbeleid/raamleerplannen-2/