Blaasmuziek repertorium

Repertoria Blaasmuziek

Informatie over alle geldende repertoria  voor harmonie, fanfare en brassband vindt u op de website van de KNMO.

Link: http://www.knmo.nl/doelgroepen/blaasmuziek/incidentele-beoordeling-van-werken-voor-blaasmuziekconcoursen-via-ric/ 

Sinds 2016 bestaat geen onderscheid meer tussen het voormalige groot repertorium en klein repertorium. Beide repertoria zijn per divisie samengevoegd, waaruit voor concertconcoursen een keuze gemaakt kan worden voor de te spelen werken. Nieuwe composities kunnen tussentijds worden voorgelegd aan een speciaal samengestelde commissie van juryleden, die zullen vaststellen voor welke divisie het muziekstuk wordt genomineerd.