Regiosessies 2018

Terugblik regionale sessies MNHU - voorjaar 2018

22 februari - Benningbroek; 28 februari - Baarn
Thema's: Het verhaal van Exempel uit Empel - Marketing van de verenigingen 

Voor de pauze verzorgde Bart Lemmens een aansprekende presentatie over beleid, ledenwerving en promotie bij Showband Exempel uit het Brabantse Empel, een van de bekendste en meest succesvolle show- en marchingbands van Nederland.

Klik hier voor de powerpoint-sheets van deze presentatie.

Bart Lemmens schetste de ontwikkeling van Exempel vanaf de oprichting en de wijze waarop die ontwikkeling steeds gestructureerd in opvolgende beleidsplannen werd uitgewerkt en toegepast. Opvallende zaken in dat beleid zijn de regels rond toelating van muzikanten en doorstroming tussen de onderdelen van de vereniging, de consequente huisstijltoepassing in alle promotionele en andere uitingen, de strakke regie op het gebruik van sociale media, de eenduidige uitstraling in de uniformen, en natuurlijk de eigen muzikale keuzen en de uitstraling zoals die tot uiting komt in de optredens van de verschillende orkesten van Exempel.

Op beide avonden gingen de aanwezigen na de pauze in vervolg op het verhaal van Exempel met elkaar in gesprek over de aanpak van marketing en werving binnen onze verenigingen. een leerzame uitwisseling van ervaringen, problemen, oplossingen en adviezen. Met dank aan Paul Doop voor de gespreksleiding in Benningbroek.

Verschillende zaken, opmerkingen en tips die voorbij kwamen:

 • Praat jezelf en elkaar geen hoempa-imago aan, het valt vaak heel erg mee.
 • Kies consequent voor je eigen lijn en imago, en blijf trots op wie en wat je bent en doet.
 • Veel verenigingen zijn op zoek naar de juiste weg, identiteit, toekomstbestendigheid.
 • Is wat we doen nog wat we zelf willen en waar we mee verder kunnen?
 • Wat wil je als vereniging uitstralen en wat straal je uit, ben en blijf je daarmee wervend voor nieuwe leden en leerlingen?
 • Waarom weten we de jongeren na hun middelbare schooltijd niet vast te houden?
 • Sta open voor de vrienden en vriendinnen van je jeugdleden.
 • Bied meer dan saaie muziekles. De spanningsboog is vaak nog maar kort, blijf ook dan je jeugd vasthouden.
  Maak een jeugdhonk, ga samen sporten, maak het leuk en gezellig.
 • Eis niet teveel van de jongsten, laat ze beleven en leren dat muziek maken een feest is.
 • Afhankelijkheid van de muziekscholen is soms te groot, blijf als vereniging steeds baas over eigen opleiding en eigen leden.
 • Organiseer je eigen opleiding en je eigen docenten, maak gezamenlijk gebruik van het bestaande aanbod van opleidingen naast de muziekscholen.
 • Werk samen in jeugdprojecten en -concerten.
 • MNHU-bestuur gaat strakker informatie verzorgen over opleiding en examensysteem.
 • Geef jongeren invloed en vraag hun inbreng, neem ze serieus, denk niet teveel voor ze in volwassen oplossingen.
 • Richt een jeugdmuziekcommissie op.
 • Organiseer schoolprojecten, realiseer je: jong trekt jong, ga met de jeugdgroep naar de scholen.
 • Betrek leden en ouders bij beleid en uitvoering, maak ze medeverantwoordelijk.
 • Laat jezelf en je activiteiten zien (“be good and show it”).
 • Zorg met wat je laat zien dat het publiek er ook bij wil horen, werk zo aan uitbreiding!
 • Interessante ontwikkeling rond dagorkesten is gaande, niet alleen voor senioren.
 • Manifesteer jezelf in de gemeenten, kom op voor je vereniging, steun elkaar en trek zoveel mogelijk samen op.
 • Dit soort bijeenkomsten zijn zinvol. Praat en communiceer, leer samen en inspireer elkaar.
 • Zorg als deelnemers van deze sessies samen voor een betere opkomst. We spreken af dat we de volgende sessie elk een extra persoon meebrengen.
  Zo groeit de deelname snel!