Terugblik Lustrumfeest 18 mei 2019

Waar bleef de tijd . . . . .
Terugblik op MNHU-lustrumfeest – 18 mei 2019 in De Hilt in Eemnes 

De Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht bestond op 1 januari 2019 vijf jaar. Vaak wordt zo’n eerste lustrum binnen de eigen gelederen gevierd, met koffie en gebak en met wat mooie woorden. Maar het MNHU-bestuur besloot dat nu eens niet te doen en het lustrum te vieren met de individuele verenigingsleden, op zaterdag 18 mei 2019 in Eemnes. 

Plannen werden gesmeed voor activiteiten met de leden uit de verschillende doelgroepen. Samen met musici uit het Metropole-orkest werden voor de doelgroep Blaasmuziek lichte muzieksessies met coaching vanuit dit toporkest voorbereid. Voor de SMP-doelgroep werd gewerkt aan een instructiedag rond marcherend musiceren en show. De doelgroep Majorette en Twirl bereidde een dag voor met instructiesessies rond twirltechniek en choreografie.

De belangstelling voor het gebodene was uiteindelijk getalsmatig iets kleiner dan verwacht. De oorspronkelijke plannen werden daarom op die wat kleinere schaal bijgesteld, met als uitkomst drie mooie sessies en daarmee een prima lustrumfeestdag. 

Improviseren met Metropool 
Voor het formeren van een projectorkest lichte muziek binnen de doelgroep Blaasmuziek was de opkomst helaas iets te klein. Daarom werd dit orkestproject omgezet in een Workshop Improvisatie, en dat bleek zonder meer een schot in de roos! Lichte Muziek is een kunst apart en het vraagt een andere manier van spelen dan het ‘normale’ repertoire van HaFaBra-orkesten. Met behulp van het eigen instrument werden de deelnemers ingewijd in de fijne kneepjes van dit repertoire. De twee groepen van pakweg 15 deelnemers waren zonder uitzondering heel enthousiast over de workshop en over de inspirerende leiding van Mariël van den Bos, solo-fluitiste van het Metropole-orkest. Mariël wist als topmuzikant toch precies de juiste toon te treffen om in de qua niveau uiteenlopende groepen elke deelnemer uit de verf te laten komen. 

Twirltechniek, dance en choreografie
De deelneemsters in de doelgroep Majorette en Twirl gingen in de ochtend in op Twirltechniek en Dance. Na de lunch werd ingegaan op de Choreografie-uitwerking. De sessies werden vanuit de Twirl Academy NBTA verzorgd door topsoliste en voormalig Nederlands en Europees twirlkampioen Michelle Baggerman. De aanwezige dames vonden het geweldig om een dag instructie en privé-begeleiding op dit topniveau te krijgen. Ook daar was er dus volop tevredenheid. 

Mars- en Show Nieuwe Stijl
Voor de doelgroep Show, Mars Percussie (SMP) was er tijdens deze lustrumviering in een informatieve sessie gelegenheid om kennis te nemen van de nieuwe vormgeving van de mars- en showwedstrijden en van de bijbehorende mars- en showreglementen. De instructiestaf en de bestuurders van een aantal verenigingen waren hierbij aanwezig.

Er was uitleg over de wedstrijdreglementering en beantwoording van vragen door leden van de ontwerpcommissie van de doelgroep die aan de totstandkoming hebben bijgedragen. Een prima gelegenheid voor verenigingen zich hier alvast goed te laten informeren voor deelname aan wedstrijden in de komende jaren. En dat alles in een goede en ontspannen sfeer.

Zo werd het een waardig lustrumfeest!
Al met al was het een leerzame en boeiende lustrumfeestdag, waarmee alle deelnemers zeer tevreden waren. Daarmee werd het een sfeervolle en waardige viering van 5 jaar MNHU.